Nieuwe website

Dit is de nieuwe en officiële website van buurtcomité Kolleberg.


Hoofdzakelijk zal hier informatie te vinden zijn met betrekking tot enerzijds het jaarlijkse buurtfeest en anderzijds de activiteiten rondom de Vasteloavend.

Daarnaast zullen alle huis aan huis berichtgevingen hier terug te vinden zijn.

Momenteel wordt er ook nagedacht over activiteiten voor de kleinste bewoners van onze wijk.