Nieuwe website

Dit is de nieuwe en website van buurt Kolleberg.


Hoofdzakelijk zal hier informatie te vinden zijn met betrekking tot enerzijds het jaarlijkse buurtfeest en anderzijds de activiteiten rondom de Vasteloavend. Natuurlijk mogen de activiteiten van de kids van de Kolleberg niet ontbreken.

Daarnaast zullen alle huis aan huis berichtgevingen hier terug te vinden zijn.